Oferta

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług BHP i PPOŻ.

W ramach usług bhp proponujemy:

1

szkolenia bhp i ppoż. wstępne i okresowe pracowników,

2

szkolenia z pierwszej pomocy,

3

ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

4

sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

5

opracowanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych bhp,

6

sporządzenie rocznych analiz stanu BHP,

7

opracowanie przydziału środków ochrony indywidualnej,

8

prowadzenie wymaganych rejestrów,

9

sporządzenie planu BIOZ dla robót budowlanych ,

10

sporządzenie IBWR - instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,

11

stały nadzór nad zakładem pracy w ramach zadań służb bhp,

12

doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp, ppoż. oraz prawa pracy.

W ramach usług ppoż. oferujemy:

1

oznakowanie budynków oraz zakładów pracy znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami,

2

wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt ppoż.,

3

opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wymogami prawa,

4

szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.

Ceny ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od potrzeb jak i rodzaju danej działalności, liczby pracowników oraz lokalizacji firmy.
Dla stałych Klientów przewidziane są atrakcyjne PROMOCJE!

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu poznania szczegółów.